Zuhause in der Kölner Philharmonie / V kolínské filharmonii jako doma

Zuhause in der Kölner Philharmonie

 

Die Verbindung eines musikalischen Erlebnisses mit einem bestimmten Ort stellt eine interessante Ebene meines Lebens dar, die mir viel Freude bringt.

So bleibt Janáčeks Oper Káťa Kabanová in meiner Erinnerung zusammen mit dem Prager Nationaltheater, seine Sinfonietta mit dem großen Saal des Rudolphinums, Max Regers Variationen und Fuge über ein Thema von Johann Sebastian Bach mit der alten Aula der Heidelberger Universität usw. Wenn ich Beethovens siebte Sinfonie höre, erinnere ich mich sofort an die Royal Albert Hall in London und beim Klavierkonzert G-Dur von Maurice Ravel und besonders bei Mahlers neunter Sinfonie kann ich die Kölner Philharmonie nicht vergessen.

Während der anderthalb Stunden dauernden Mahlers Neunten bin ich damals eingeschlafen. Zum Glück bin ich später aufgewacht – als manche anderen noch oder schon wieder geschlafen haben – und durfte von meinem bequemen Platz der allmählich verschwindenden Musik zuhören, die schwächer wurde, wie ein alternder Mensch.

Die architektonische Gestaltung jedes Konzertsaals spiegelt die Zeit seiner Entstehung wider: so wurde z.B. das Prager Rudolphinum für eine strikt hierarchische Gesellschaft der habsburgischen Monarchie entworfen und die Kölner Philharmonie für eine demokratische Nachkriegsgesellschaft der BRD. Während sich ärmere Besucher der Konzerte der Tschechischen Philharmonie häufig mit Plätzen hinter einem der vielen Säule abfinden müssen, kann man in Köln von jedem Platz großartig sehen und hören.

Es gibt noch eine Reihe weiterer Gründe, für die ich die Kölner Philharmonie schätze und die zu meiner starken Bindung zu ihr geführt haben. Und gerade wegen meines Interesses für diesen Ort habe ich mich entschlossen, seine weitere Entwicklung – auch wenn nur mit einem eher symbolischen Betrag – finanziell zu unterstützen. Das Interesse macht die Gleichgültigkeit unmöglich, es ist ihr Gegensatz. Die Voraussetzung für eine gut funktionierende Gesellschaft ist das Interesse ihrer Mitglieder an ihrer Umgebung und ich glaube, dass eine starke persönliche Beziehung zu einem bestimmten Ort in diesem Sinne sehr wichtig ist.

 

 

V kolínské filharmonii jako doma

 

Souvislost hudebního zážitku s určitým místem mě nejen zajímá, ale také mi přináší mnoho radosti.

Tak zůstane Janáčkova opera Káťa Kabanová v mé paměti ve spojení s pražským Národním divadlem, jeho Sinfonietta s velkým sálem Rudolfina a Variace a Fuga na téma Johana Sebastiana Bacha z pera Maxe Regera se starou aulou heidelberské univerzity. Když slyším Beethovenovu sedmou symfonii, vybaví se mi hned londýnská Royal Albert Hall, při poslechu klavírního koncertu G-dur Maurice Ravela a Mahlerovy deváté symfonie nemohu zapomenout na místo tohoto silného hudebního zážitku, kterým byla kolínská filharmonie.

Během hodiny a půl trvající Mahlerovy deváté jsem tehdy usnul. Naštěstí jsem se později probudil – když naopak někteří ostatní ještě nebo už zase spali – a mohl tak ze svého pohodlného sedadla naslouchat pozvolna odcházející hudbě, která slábla podobně jako stárnoucí člověk.

Architektonické řešení koncertního sálu vždy odráží dobu svého vzniku: tak například pražské Rudolfinum bylo navržené pro striktně hierarchickou společnost habsburské monarchie a kolínská filharmonie pro poválečnou demokratickou společnost SRN. Zatímco chudší návštěvníci koncertů České filharmonie jsou často nuceni vzít za vděk místy za některým z mnoha sloupů, v Kolíně nad Rýnem je z každého místa bezvadně vidět i slyšet.

Existuje ještě řada důvodů, pro které jsem si kolínskou filharmonii oblíbil a vytvořil si k ní silný vztah. A právě v důsledku mého zájmu o toto místo jsem se rozhodl podpořit jeho další rozvoj a přispěl jsem, jakkoli pouze symbolickou částkou, na jeho další rozvoj. Zájem totiž znemožňuje lhostejnost, je jejím opakem. Předpokladem dobře fungující společnosti je zájem lidí o jejich okolí a myslím, že silný osobní vztah k určitému místu je v tomto smyslu velmi důležitý.

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert