Anita aus Düsseldorf / Anita z Düsseldorfu

Deutsch

Im Februar 2016 habe ich eine nette und gut gelaunte Frau kennengelernt. Sie heiβt Anita und wurde 1931 in Düsseldorf geboren. Zu dieser Zeit wohnten ihre Eltern schon in der Wohnung, in der sie später ihre eigene Familie gründete und in der sie bis heute wohnt. Zusammen mit anderen Kindern aus ihrer Nachbarschaft verbrachte sie eine glückliche Kindheit. Bis 1942 blieb sie zuhause und durchlebte die erzwungenen Aufenthalte in Kellern und Bunkern, in denen sie und ihre Familie Schutz vor den Luftangriffen suchten. 1942 wurde sie mit ihrer Mutter und ihrem Bruder nach Mainfranken geschickt. Zwar konnten sie in dem gleichen Dorf bleiben, aber Anita kam in eine andere Familie als ihre Verwandten. Noch heute erinnert sie sich an ihr damaliges Heimweh. Sie war 14 Jahre alt, als sie nach dem Ende des zweiten Weltkrieges zurück nach Düsseldorf kam. Die ganze Stadt war schwer beschädigt, manche Nachbarhäuser völlig zerstört. Das Haus, in dem sich die Wohnung ihrer Familie befindet, blieb glücklicherweise fast unberührt. In den hoffnungsvollen Jahren der Nachkriegszeit absolvierte Anita ihre Ausbildung und heiratete. Nach einer etwa zehnjährigen Pause (in der sie aber in dem gleichen Stadtteil – Bilk – wohnte) zog sie wieder in die Kinkelstraβe um und hier lebt sie bis heute. Auch deswegen bekennt sie sich zu mehreren Identitäten: Anita ist nicht nur Deutsche und Düsseldorferin, sondern auch „Bilkerin“ und „Kinkelstraβerin“. Sie ist eine Zeugin der Stadtentwicklung und als einziger Bewohner, der noch die 1930er Jahre in diesem Haus erlebte, trägt sie das Gedächtnis und die Identität dieses Ortes in sich.

[Für die uneigennützige Unterstützung und Hilfe bedanke ich mich bei Sylvie und Stephen (siehe Foto).]

 

Česky

V únoru 2016 jsem poznal sympatickou a veselou ženu. Jmenuje se Anita a narodila se roku 1931 v Düsseldorfu. V době jejího narození již žili její rodiče v bytě, v němž ona sama později založila vlastní rodinu a v němž žije dodnes. Ve společnosti ostatních dětí ze sousedství prožila šťastné dětství. Do roku 1942 zůstala doma a zažila tak vynucené pobyty ve sklepích a bunkrech, v nichž její rodina hledala úkryt před leteckými nálety. Z bezpečnostních důvodů se roku 1942 s matkou a bratrem dočasně uchýlila do oblasti Meinfranken. Sice všichni tři skončili ve stejné vesnici, ale Anita byla přiřazena do jiné opatrovnické rodiny než zbylí příbuzní. Ještě dnes si vzpomíná na svůj tehdejší stesk po domově. Když se po válce vrátila do Düsseldorfu, bylo jí čtrnáct let. Celé město bylo silně poškozeno, některé domy v sousedství zcela zničeny. Dům, ve kterém se nachází byt její rodiny, zůstal šťastnou náhodou téměř nedotčen. V nadějných poválečných letech absolvovala Anita odborné vzdělání a vdala se. Po asi desetileté pauze (kdy ovšem bydlela ve stejné čtvrti – Bilk) se přestěhovala zpátky do Kinkelstraβe kde žije dodnes. Také proto se hlásí k více identitám: Anita je nejenom Němka a „Düssledorfanka“, ale také hrdá obyvatelka své čtvrti („Bilkerin“) a své ulice („Kinkelstraβerin“). Je svědkyní městských dějin a jako poslední obyvatel domu, který zde prožil 30. léta, je nositelkou paměti a identity tohoto místa.

[Za jejich nezištnou podporu a pomoc děkuji Sylvii a Stephenovi (viz foto).]

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert